Picknickturer

Kulturtraditionen är stark i bygden och här har det både funnits och finns många duktiga konstnärer, hantverkare och kulturentreprenörer. Picknickturer syftar till att kombinera naturupplevelser och unika besöksmål som bär på en intressant historia att berätta. Här ges en kortfattad beskrivning – turistbyrån hjälper dig gärna om det finns frågor och att hitta mer information om besöksmålen.


 
?