Bergs klätt

Bergs Klätt är ett naturreservat med intressant landskapsbild, flora och fauna. Vissa växter har här sin nordligaste förekomst. Hassellundar med stora mängder vårblommor. 12 gravrösen från bronsåldern samt en hällkista, troligen från yngre stenåldern, finns på denna halvö i Älgåfjorden. Magnifik utsikt över Glafsfjorden från Klätten. I reservatet finns vandringsstigar på mellan 1 och 3 km.


Längd:22 km
 
?